Эхлэл
<html lang="en"> <head> <title>Хуудасны нэр</title> </head> <body> <!-- Таны контент --> <h1>Энэ бол Гарчиг</h1> <p>Энэ бол догол мөр</p> </body> </html>